Bassadone x Arvo

Autoverkkokaupasta isoin autojen jälleenmyyntipiste kahdessa vuodessa
Verkkokaupan liikevaihdon kasvu

+ 87 %

Mainonnan kannattavuus

+ 117 %

Arvo on ollut asiantunteva ja proaktiivinen kumppani yrityksen kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehittämisessä. Heidän kykynsä tuoda uusia näkökulmia, tukea kasvua ja luoda uusia menetelmiä yhdistettynä syvälliseen ymmärrykseen toimialasta on mahdollistanut tehokkaan etenemisen. Arvo yhdistää poikkeuksellisen hienosti strategista ja operatiivista tekemistä koko asiakkuuden elinkaarella. 

Sami Goman

Markkinointijohtaja

Bassadone

Vuonna 1997 perustettu Bassadone Automotive Nordic Oy on autojen, lisävarusteiden ja varaosien maahantuontiin erikoistunut yritys, joka toimii sekä Suomessa, että Baltiassa. Yhtiöryhmä työllistää noin 600 henkeä ja liikevaihto vuonna 2022 oli 605 miljoonaa euroa. Bassadone Automotive Nordic Oy kuuluu kansainväliseen autoalaan erikoistuneeseen Bassadone Automotive Group -yhtiöryhmään, joka toimii useiden automerkkien maahantuojana ja vähittäismyyjänä kansainvälisesti.

JO 7 VUOTTA KASVUN MENESTYSTARINAA

Seitsemän vuoden yhteistyön aikana Arvo on toimivan yhteistyön, organisaation koulutuksen, systemaattisen kehittämisen ja aktiivisen kokeilukulttuurin avulla rakentanut yhdessä Bassadonen kanssa toimintamallin, joka on mahdollistanut toimialalle täysin uusien liiketoimintamallien nopean testaamisen suoraan kuluttajakentässä sekä kustannustehokkaan markkinoinnin skaalautumisen. Jo kahden vuoden kuluttua lanseeraamisesta Autoverkkokaupan myyntipiste oli eniten autoja luovuttanut myyntipiste Suomessa.

Pitkän yhteisen matkan aikana Arvosta on kuoriutunut Bassadonelle Lead Agency, joka vastaa sekä autoverkkokaupan, että automerkkien digitaalisesta markkinoinnista yhdessä Bassadonen sisäisten resurssiensa kanssa.

Yhteistyön aikana käytännössä jokaista markkinoinnin kanavaa testaamalla on onnistuttu paikantamaan toimivimmat konseptit ja viestikulmat, tärkeimmät kasvun lähteet, sekä valmistelemaan toimenpiteitä tulevaisuuden eri skenaarioita varten unohtamatta tärkeintä päämäärää: Myydä autoja, satoi tai paistoi.

Konseptoinnista lähtien aina operatiivisen työn optimointiin Arvo on ollut matkassa aktiivisesti mukana. Molemminpuolinen luottamus ammattitaitoon ja ajatuksiin onkin johtanut moniin uusiin menestyksekkäisiin konsepteihin, isoihin lanseerauksiin ja digitaalisen markkinoinnin projekteihin. Yhteistyön siivittämänä koko Bassadonen organisaatio ajattelee markkinointia kokonaisuutena, joka integroituu myyntiin, niin verkkokaupassa, kuin kivijalassa. Tämä asiakaspolun kokonaisvaltainen ymmärrys mahdollistaa jatkuvan myynnin tekemisen yleisökohtaisesti kaikissa asiakkaan kosketuspisteissä.

2015 & 2016: PERUSTAN JA YHTEISTYÖN RAKENTAMINEN

Bassadone oli rohkeasti ensimmäinen suomalainen yritys, joka lähti rakentamaan verkkokauppaa sekä uusien, että käytettyjen autojen myyntiin. Arvo tuli mukaan Autoverkkokaupan konseptointivaiheessa ja oli heti ensihetkistä lähtien mukana rakentamassa digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja uudelle lähdölle sekä niitä seuranneille iteraatioille, joiden lopputuloksena vahvistettiin verkko-ostamisen lisäksi hybridiostamisen mahdollisuuksia: Auton voi ostaa saumattomasti sekä verkosta, että myymälästä ja molemmat kokemukset tukevat saumattomasti toisiaan.

Alkuvaiheeseen mahtui hakusana- ja displaymainonnan rakentamista, facebookin käyttöönottoa ja optimointia sekä analytiikan rakentaminen tukemaan datapohjaisten liiketoiminnallisten päätösten tekoa. Oman haasteensa soppaan heitti com-domainin vaihto fi-domainille, josta selvittiin yhteistyöllä Bassadonen, Arvon ja teknisen toimittajan saumattomalla yhteistyöllä.

Vaikka ensimmäisen puhtaasti facebook-mainoksen kautta myydyn uuden auton ROAS ei ollutkaan paras mittari, oli se juhlan paikka!

Ensimmäisiin vuosiin mahtui laajasti analysointia, suunnittelua ja päätöksiä sekä testaamista, jotta organisaation toiminta ja uuden toimintamallin kehitys saatiin integroitua nykyiseen tekemiseen. Esimerkiksi markkinoinnille tehtiin ensi kertaa dashboardit, joiden avulla saatiin kokonaisvaltainen käsitys Autoverkkokaupan vaikutuksesta edustettuihin merkkeihin, ja päinvastoin. Tietoisena valintana oli hakea asiakas- ja markkinaymmärrystä vahvalla taktisella kulmalla niin valtakunnallisesti, kuin alueellisesti.

2017 & 2018: UUDET KONSEPTIT, MERKIT JA TOIMINTAMALLIT

Bassadonen ja Autoverkkokaupan vahva kasvu on koko yhteistyön ajan pakottanut jatkuvaan uudistumiseen toimintamallien osalta.

Uusien merkkien, palveluiden ja toimipisteiden jouhevaan lanseeraamiseen luotiin markkinointiin toimivat prosessit ja toimintamallit sekä yhteistyömalli, joka mahdollistaa tehokkuuden ja muutoksen vaatiman nopeuden.

Autoverkkokauppa vahvisti edelläkävijän asemaansa lanseeramalla ensin yksityisleasingiin “Uusi Vuodeksi”-konseptin ja myöhemmin erinomaisen vastaanoton saanut palvelu laajentui “Melkein uusi vuodeksi”-palvelulla. Arvon toimesta varmistettiin hakukonenäkyvyys ja digitaalisen markkinoinnin jatkuvalla optimoinnilla saavutettiin merkittävä markkina-asema yksityisleasingissä.

Suurempien kehitystoimenpiteiden lisäksi myös operatiivista toimintaa kehitettiin ja optimoitiin jatkuvasti. Esimerkiksi brändillisempää, asiakaspolkujen mukaista ohjelmallisen ostamisen, display-mainonnan ja videomainonnan markkinointia pilotoitiin erityisesti always-on-kulmalla, jossa brändillä on jatkuvasti näkyvyyttä relevantissa kohderyhmässä ostamisen vaiheeseen sopivalla viestillä.

2019 & 2020: SISÄLTÖJEN JA SISÄISEN OSAAMISEN KEHITYS

Uusien onnistuneiden toimintamallien ja aluevaltausten jälkeen keskityttiin syvemmin Bassadonen henkilökunnan osaamisen kasvattamiseen ja olemassa olevan kokonaisuuden rikastamiseen. Henkilökunnalle pidettiin lukuisia koulutuksia hakukoneoptimoinnista, sisällöntuotannosta sekä analytiikasta. Organisaation ymmärryksen kasvu helpotti kehitystoimenpiteiden yhteistä suunnittelua ja ohjeistusten implementointia.

Bassadonen sivuston sisältökokonaisuuksia optimoitiin laajasti vuosien aikana. Kohderyhmä- ja tarveanalyysien pohjalta muun muassa Hybridien, sähköautojen, huoltojen ja yksityisleasingin kokonaisuudet hakukoneoptimoitiin ja asiakaspolkuja parannettiin vastaamaan ostajaprofiilien tarpeita. Näiden osalta saavutettiin merkittävä näkyvyys ja tavoitettavuus kohderyhmissä, niin hakukoneissa, kuin muissakin digitaalisissa kanavissa.

Dashboardit päivitettiin mittaamaan koko markkinointifunnelia, jonka avulla pystyttiin kehittämään taktisia toimenpiteitä entistä tehokkaammin linjassa kasvutavoitteisiin.

Arvo toimi tärkeänä osapuolena AVK:n sivustouudistuksessa, jossa sivustouudistuksen hakukoneoptimoinnin ja analytiikan suunnittelun lisäksi valvoi julkaisun toimenpiteet hakukonenäkyvyyden ja mainonnan osalta, kun Autoverkkokauppa lähti hakemaan nopeamman kehittämisen mahdollistamaa teknologiaa.

2021 & 2022: UUDISTETTU TOIMINTAMALLI

Koronavuosina Bassadonella päätettiin mullistaa tapa kehittää ja ylläpitää sivustoa yhteistyössä Arvon kanssa. Yhdessä suunniteltiin ja toteutettiin merkkikohtainen projektihallinta ja kommunikaatiomalli, joiden avulla parannettiin erityisesti toimenpiteiden läpinäkyvyyttä, suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta. Nyt Arvolla ja Bassadonella on selkeät vastinparit, ja koko markkinointiorganisaation tason osaaminen, tieto ja parhaiden käytäntöjen strategiat on varmistettu.

Uudella toimintamallilla ja jatkuvan SEO:n, sisällöntuotannon ja analytiikan koulutuksen ansiosta Bassadone pystyy vastaamaan markkinoiden  ja markkinoinnin muutoksiin pitkälle tulevaisuuteen yhdessä Arvon kanssa.

Odotamme innolla tulevia vuosia ja yhteistyön menestyksekästä jatkoa Arvon kanssa. Arvo on ollut erinomainen kumppani myös vaikeiden aikojen keskellä. He välittävät aidosti asiakkaistaan ja olemme iloisia pitkästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä heidän kanssaan. 

Sami Goman

Markkinointijohtaja

Bassadone