ONNION.FI

Liiketoiminnan skaalaaminen alueellisella Google-mainonnalla
Konversioaste

+ 862 %

Konversiomäärän kasvu

+ 74 %

Etenkin maailmantilanteeseen nähden olemme hyvin tyytyväisiä näihin tuloksiin. Paikallinen hakusana- ja displaymainonta ovat ONNIon markkinoinnissa tärkeässä roolissa. Arvo Partnersin kanssa olemme saaneet entisestään tehostettua markkinointia ja kasvatettua tuloksia. ”

janita

Janita Onnelainen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö,

ONNI

Med Group on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka erikoistuu terveydenhuolto-, hoiva-, siivous- ja lastenhoitopalveluihin palvellen sekä B2B- että B2C-asiakkaita. Yhtiö perustettiin vuonna 2007 kahden lääkärin toimesta ja se on kasvanut Suomen johtavaksi yksityiseksi hoiva-alan yritykseksi. Tänään Med Group toimii ONNI-nimisenä brändinä, työllistäen 6500 työntekijää ympäri Suomea. ONNI auttaa ihmisiä arjessa ja elämänkäänteissä luotettavien ja korkealaatuisten palveluiden avulla.

Arvo Partners ja ONNI yhdistivät voimansa vuonna 2020. Arvo Partners on ONNI:n strateginen kumppani Google-hakumainonnassa ja analytiikassa, keskittyen erityisesti siivous- ja lastenhoitopalveluiden markkinointiin.

LÄHTÖTILANNE

ONNIlla oli korkeat tavoitteet B2C-palveluiden liidien kasvulle verkkosivuillaan keväällä 2023. Samaan aikaan kuluttajamarkkina oli haasteellinen ja alalla oli runsaasti kilpailua.

Googlen paikallisesti kohdennetut hakumainokset ovat olleet ONNIlle tärkein kanava laadukkaan liikenteen luomiseen verkkosivustolle. Arvo Partners skaalasi ja optimoi ONNIn  Googlen haku- ja displaykampanjoita lisätäkseen konversioastetta ja liidimäärää verkkosivuilla. Tulokset olivat poikkeuksellisia ja liidimäärän kasvu viime vuoteen verrattuna ylitti odotukset.

RATKAISU

Sekä haku- että displaymainonnan budjettia skaalattiin korkeammaksi kuin edellisenä vuonna liidimäärän kasvattamiseksi ja näkyvyyden varmistamiseksi erittäin kilpaillulla alalla.

Volyymin skaalauksessa haluttiin huomioida asiakkaiden tavoittavuus eri vaiheissa ostopolkua, minkä vuoksi budjettia päädyttiin skaalaamaan kaikissa kampanjoissa, mutta suurin skaalaus tehtiin dynaamisissa hakukampanjoissa sekä displaymainonnassa. Konversiotavoitteisessa displaymainonnassa sisällytettiin myös lastenhoitopalvelut mukaan kampanjoihin paikallisen tavoittavuuden ja tulosten maksimoimiseksi.

LOPPUTULOKSET

Tulokset osoittavat, että ONNI:n mainonta onnistui tavoittamaan paikalliset yleisöt tehokkaasti heille erittäin osuvalla viestillä. Konversioaste nousi huikeat +862% edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna ja kokonaiskonversiomäärä kasvoi +74%.

Erityisesti displaymainosten liiketoiminnalisesti tärkeät tulokset paranivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Lastenhoitopalveluaiheisen display-kampanjan lisääminen kampanjavalikoimaan osoittautui oikeaksi ratkaisuksi, ja paikallisesti kohdennettujen display-kampanjoiden kautta saatiin merkittävä osuus kokonaiskonversioista.