FREE x Arvo Partners

Sivustouudistus ja strategia kasvun ja käyttäjäkokemuksen edistäjinä

Arvo Partnersin kanssa yhteistyö on ollut todella miellyttävää ja ennen kaikkea tuloksellista. Arvon konsultit osaavat ohjata johtoa tekemään oikeita päätöksiä mitä tulee digimarkkinoinnin projekteihin, priorisointeihin sekä budjetteihin. Arvon kanssa saimme SEO työskentelyn seuraavalle tasolle, lanseerattua uudet hakukoneoptimoidut nettisivut sekä optimoitua digispendimme. Iso suositus etenkin Juho Kuusijärvelle sekä Felix Rostedtille! ”

Emil

Emil Kylämarkula

CMO,

FREE-Laskutus Oy

FREE.fi on vuonna 2016 perustettu suomalainen työelämän palvelualusta, joka tarjoaa muun muassa nykyaikaista laskutuspalvelua kevytyrittäjille, kirjapitopalveluita toiminimiyrittäjille, sekä neuvontaa yrittäjyyskoulun avulla. FREE:fi:n liikevaihto vuonna 2021 oli 78 miljoonaa euroa. Yritys työllistää noin 20 henkilöä.

LÄHTÖTILANNE

Vuonna 2023 FREE.fi päätti aloittaa sivustouudistusprojektin, jotta sivuston visuaalinen ilme päivitettäisiin modernimmaksi ja brändiin sopivammaksi. FREE.fi:n visiona oli digitaalinen palvelualusta, joka olisi selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi, mutta mikä toimisi myös tehokkaana liidien kerääjänä ja myynnin kasvattajana. Lisäksi, FREE.fi halusi sivustouudistuksen yhteydessä lanseerata uuden ”Keikkapaikka” palvelukonseptinsa ja korjata mahdolliset tekniset haasteensa.

Jotta tämä visio toteutuisi, kääntyi FREE.fi Arvo Partnersin puoleen, jonka edistyksellinen liiketoimintaosaaminen sekä syväymmärrys sivustouudistuksista, konseptien lanseerauksesta ja digimarkkinointistrategiosta koettiin arvokkaaksi. Tämän lisäksi, Arvo Partners otti sivustouudistuksessa koordinaattorin roolin, ohjaten johtoa päätöksenteossa.

Uuden sivuston päätavoitteeksi asetettiin saada lisää laadukasta liikennettä, lisää rekisteröitymisiä ja näin, lisää myyntiä. Keskeisinä teemoina olivat käyttäjäystävällisyys sekä selkeä informaation jakaminen kaikille kohderyhmille.

DATAOHJATULLA ANALYTIIKALLA ÄLYKÄS TOTEUTUS

Yhteistyö FREE.fi:n ja Arvon välillä aloitettiin tammikuussa 2023. Ensimmäisenä toimenpiteenä muodostettiin perusteellinen käsitys analytiikkatyökalujen ja niistä muodostettujen havaintojen ja johtopäätösten avulla. Tämän datapohjaisen analyysin avulla määritettiin lähtökohta jatkotoimille. Havainnoista tunnistettiin myös tarve tehokkaalle SEO- ja sisältöstrategialle, sillä sivun sisältöjen toteuttamistapa ja sijoittelu kulutti merkittävästi sisällöntuottajien resursseja turhaan.

 

Sivustouudistuksen yhteydessä toteutettiin kaksi laajaa muutosta

 

FREE.fi:lle laadittiin uudet sisältö ja SEO-strategiat, joissa huomioitiin brändi, liiketoiminnan erityispiirteet, kilpailijatilanne, sekä mahdollisuudet nopeisiin voittoihin sivustouudistuksen aikana. Tämän yhteydessä paikannettiin tärkeimmät myyntiä tuottavat sivut, luokiteltiin sisällöt tavoitekohtaisesti ja määritettiin jatkotoiminnan prioriteetit. Strategioiden avulla FREE:lle muodostettiin selkeä roadmap sekä uudistuksen yhteydessä tapahtuvien toimenpiteiden että sen jälkeisen ajan kehitystoimenpiteisiin. Lisäksi, tukisivusto tuki.free.fi valjastettiin ensimmäistä kertaa orgaanisen liikenteen lähteenä.

Sivuston informaatiohierarkia uudistettiin kokonaisvaltaisesti ja sivuston taksonomia optimoitiin hakukoneille hyödyntäen laajasti analysoitua, organisaation tavoitteisiin perustuvaa uudelleenohjausmatriisia. Liikennettä tuottavien pääsivujen sisällöt päivitettiin, jaoteltiin asiakaspolkujen mukaisesti ja kohderyhmiä puhuttelevia kehotteita lisättiin. Tämän lisäksi, vuosien saatossa luodut päivittämättömät yrittäjyysaiheiset informaatiosisällöt koottiin ja luokiteltiin, muodostaen alun ”Yrittäjyyskoulu”-kokonaisuudelle. Lopuksi, informaatiohierarkian päivityksen yhteydessä sivuston tekninen kunto hiottiin huippuunsa mm. kehittämällä sivun responsiivisuutta ja päivittämällä sivuelementit.

 

Sivuston kokonaisvaltaisen muutoksen ja uusien konseptien lanseerauksen vuoksi FREE.fi:lle luotiin staging-sivusto, joka mahdollisti perinteisten teknisten ongelmien välttämisen ja kokemaan käytännössä, miten uudet palvelut pelaavat. Samalla varmistettiin että sisällöntuottajat ja tekninen tiimi toimivat uudella alustalla käsi kädessä.

TOTEUTUNUT VISIO

Lopputulos oli kokonaisuudessaan onnistunut. Hyvän valmistelun ja huolellisen suunnittelun tuloksena sivuston yliheittovaiheessa ei tullut yhtään teknistä haastetta tai 404-koodia. FREE.fi sai näyttävän, brändiä tukevan ja konvertoivan sivuston, jonka käyttäjäystävällisyys on huippuluokkaa ja joka on teknisesti moitteeton. Sivuston tukena toimii tuore SEO-strategia ja sisältöstrategia, joiden avulla sivusto pystyy ohjaamaan toimintaansa. Uudet hakukoneoptimoidut ”Keikkapaikka” ja ”Yrittäjyyskoulu”-kokonaisuudet on luotu ja niiden ympärille on rakennettu tukiympäristöt. Sivustolla vietetty aika on lisääntynyt ja rekisteröitymisten määrä on kasvussa. Orgaaninen liikenne tärkeimmillä avainsanoilla on YoY-vertailussa noussut yli 100%