PaaPii x Arvo Partners

Innovatiivisella lähestymistavalla uutiskirjetilaajamäärät ennätykselliseen kasvuun
Liidikohtainen kustannus

34 %

Klikkihinta

 – 55 %

PaaPii on suomalainen vaatealan yritys, joka aloitti toimintansa vuonna 2011. Yritys on syntynyt luomisen ilosta ja halusta tuottaa puhtaasti kotimaista designia. Kaikki vaatteet valmistetaan ekologisesti ja eettisesti PaaPiin omassa ompelimossa Kokkolassa.

Kuluneen vuosikymmenen aikana PaaPii on kasvanut vaatimattomasta käsityöyrityksestä  menestystarinaksi. Nykyään PaaPiin valmistamia kankaita ja vaatteita myydään ympäri maailmaa neljällä eri mantereella. PaaPii työllistää 22 työntekijää ja tuottaa vuosittain lähes 60 000 vaatetta.

PAAPII & ARVO PARTNERS

Arvo Partners ja PaaPii yhdistivät voimansa joulukuussa 2022, mistä lähtien Arvo Partners on ollut PaaPiin valittu strateginen digitaalinen kumppani ja vastaa SEO:sta, maksetusta mainonnasta, analytiikasta ja CDP:stä. Tämän lisäksi Arvo Partners ja konsultoi PaaPii:tä liiketoimintapäätöksissä sekä tulevaisuuden roadmappingissa.

Kampanja valittiin 2023 vuoden European Paid Media Awardsin ”Best use of Facebook/Instagram Ads”-kategorian finalistiksi. 

KAMPANJA

PaaPii:n tavoitteena oli lisätä uutiskirjeen tilaajien määrää kustannustehokkaasti ja aloittaa testauksen pienimuotoisesti. Arvo Partners toteutti tehokkaan ja kustannustehokkaan lead generation -kampanjan Metan mainosalustalla täysin uudella lähestymistavalla, jossa lead-tavoitteisen kampanjan kohderyhmän pohjana käytettiin olemassa olevia asiakastietoja ja testattiin kolmea eri mainosvarianttia.

Kohderyhmät

Arvo Partners hyödynsi PaaPii:n olemassa olevaa uutiskirjeen tilaajakuntaa kohderyhmänsä perustana Metassa ja loi lookalike-yleisön nykyisten tilaajien perusteella. Samalla nykyinen tilaajayleisö suljettiin kampanjan ulkopuolelle, jotteivät he näkisi enää heille epäolennaista viestiä.

Yhdessä lookalike-yleisön kanssa, kampanjassa hyödynnettiin erillisessä mainosjoukossa laajaa vaatteista ja shoppailusta kiinnostuneden naisten kohderyhmää.

Luovat

                                           Luova 1

                                     Luova 2

                              Luova 3

Vaikka kampanja aloitettiin kahdella mainosversiolla (Luova 1 ja 2), PaaPii:n toiveena oli esitellä visuaalisessa ilmeessä myös suositun kangasvalikoimansa. Tästä johtuen Luova 3 lisättiin kampanjan puolivälissä. Kaikissa mainoksissa käytettiin samaa copytekstiä, jonka viestinä oli 100 euron arvoisen lahjakortin arvonta uutiskirjeen tilaajien kesken joka kuukausi. Myös otsikkoteksti oli sama kaikissa kolmessa versiossa viestillä ”Tilaa uutiskirje”.

Lisäksi, kahdessa kuvaversiossa otsikkoteksti oli sisällytetty myös kuvaan graafisena elementtinä. Versiot, joissa viesti oli sisällytetty kuvaan (mainokset 2 ja 3), tuottivat parhaat tulokset molempien kohderyhmien keskuudessa: 34 % alhaisemmat kustannukset liidiä kohden, 55 % alhaisemmat kustannukset klikkihintaa kohden ja 38 % parempi klikkausaste kuin versiossa 1.

LOPPUTULOKSET

Kampanja tuotti erittäin kustannustehokkaita tuloksia lyhyessä ajassa, ylittäen PaaPiin odotukset.

Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun PaaPii:n asiakastietoja hyödynnettiin sosiaalisen median mainonnassa. Nykyisestä uutiskirjeen tilaajakunnasta luotu lookalike-yleisö tuotti parhaat tulokset verrattuna kiinnostukseen perustuvaan laajaan yleisöön.

Eri mainosvarianttien testaus osoitti, että kuvat, joissa viesti on mukana graafisena elementtinä, toimivat yleensä paremmin CTR:n, CPC:n ja liidikohtaisten kustannusten suhteen tällaisissa kampanjoissa.

Testijakson päätyttyä kampanja sisällytettiin tulosten perusteella jatkuvaksi kampanjaksi. Koska PaaPii:n omien asiakastietojen käyttö lookalike-yleisöjen pohjana tuotti erittäin hyviä tuloksia, on yleisöjä alettu hyödyntämään myös muissa PaaPiin kampanjoissa.

Kampanjan tulokset osoittavat, että asiakastietojen hyödyntäminen lookalike-kohderyhmien pohjana sosiaalisen median mainonnassa on kustannustehokas tapa löytää uusia potentiaalisia asiakkaita. PaaPii aikoo laajentaa asiakastietojen hyödyntämisen strategiaansa tulevaisuudessa yhdessä Arvo Partnersin kanssa.